Intern Procedure
Artikel 30 Databeskyttelsesloven:

Fortegnelsen dækker frimenigheden Kirken ved Tange Sø(herefter kaldet KVTS.

Kirken ved Tange Sø
Søndermarksgade 12
DK-8643 Ans By


Procedure ansvarlig: Lars Thorlund +4521252723

Procedure indhold:

 1. Menighedens kerneaktivitet
 2. Fastlæggelse af
 3. databehandlere
 4. Datakategorier standard og følsomme
 5. Opbevaring og sletning af personfølsomme data
 6. Overførsler/ladelser
 7. Databehandlinger
 8. Hjemmel/grundlag
 9. IT.- systemer
 10. Implementering og opfølgning
 11. Samtykke erklæring
 12. Samtykkeerklæring IT-leverandører og andre acces.
 13. Logbog


1. KVTS kerneaktivitet

Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Menighedens ambition er følgende:
Nærværende bibeltro forkyndelse, forvaltning af dåb og nadver.
At forkynde Jesus Kristus som korsfæstet og opstanden, til frelse for alle mennesker.
Bøn, lovsang og taksigelse er en naturlig del af menigheden.
Menighedsfælleskab hvor der er plads til alle.


2. Fastlæggelse af databehandlere

Data i form af lønoplysninger og ansættelsesforhold, herunder ansøgninger og ansættelsesaftaler varetages af kasseren og formanden.

Data om medlemmer og leverandører varetages af kasséren.

Alle IT systemer er beskyttet af personlige adgangskoder.


3. Datakategorier

Standard data.

KVTS opbevarer indmeldesblanketter aflåst.

Følsomme HR-data
Lovbestemte data om ansatte såsom ansøgninger, samt data der er nødvendige for at opretholde ansættelsesforholdet.

Uddannelses/erfaringsdata om og billeder af ansatte på hjemmeside og facebook.

Data om arbejdsskader opbevares i henhold til lovgivning.

Løn og indberetninger om ansatte til det offentlige opbevares i mapper og i IT system.


4. Opbevaring og sletning af personfølsomme data

Løn og ansættelsesforhold opbevares uden adgang for andre end kasseren og formanden.

Løn og ansættelsesforhold slettes 5 år efter ansættelsesopholdets ophør.

Ansøgninger opbevares på mailkonto og slettes efter 6 måneder.

Arbejdsskader opbevares uden adgang for andre end kasséren

Arbejdsskader slettes efter 20 år.

Udannelses/erfaringsdata om ansatte skal slettes umiddelbart efter ansættelsesophør.

Markedsføringsmateriale må ikke gentrykkes med ansatte der ikke længere er ansat.

 

5. Overførelser/ladelser

Ingen

 

6. Databehandlinger

Følsomme data medlemmer.

Alle følsomme data om medlemmer må kun anvendes i forbindelse med opnå skattefradrag for gave givet til KVTS, samt regristering i ELN´s begravelses hjælp.

Følsomme data ansatte

Alle følsomme data må kun anvendes mellem menigheden og dens ansatte med henblik på at opretholde ansættelsesforholdet. Der må ikke anvendes personfølsomme data internt eller eksternt.

Enhver henvendelse om udlevering af person følsomme data skal omdirigeres til procedure ansvarlig.

Følsomme data hvor medarbejder har givet samtykke må kun anvendes til det formål der er angivet i samtykkeerklæringen som den ansatte har accepteret skrifteligt.

 

7. Hjemmel/grundlag

Enhver henvendelse om persondata i KVTS skal rettes til procedure ansvarlig. Den til enhver tid procedure ansvarlige fremgår af logbogen.

Samtykkeerklæringer medlemmer fremgår af særskilt blanket.

Samtykkeerklæringer ansatte fremgår af særskilt blanket.

Enhver klager om behandling eller opbevaring af person følsomme data skal rettes til den ansvarlige for proceduren.


8. IT-systemer

KVTS anvender følgende IT-systemer

E-conomic

Dinero

www.kirkenvedtangesoe.dk

Facebook

Alle systemer er beskyttet med personlige log-in og passwords.

 

9. Implementering og opfølgning.

Alle medlemmer har læst og er orienteret om proceduren.

Procedure udleveres ved indmeldelse

Proceduren revideres 1. gang årligt

Procedure medtages på alle fremtidige menighedrådsmøder.

 

10. Samtykkeerklæring

11. Samtykke leverandører

Følgende leverandører har kritisk adgang til person følsomme data i KVTS

Danløn
Aftale indgået ja

Dinero
Aftale indgået ja

Jyske Bank
Aftale indgået, banker er fritaget for dette.

Eln´s begravelsesforening
Aftale indgået ja

Skat.dk
Aftale indgået ja


11. Logbog

Logbog føres af kasséren og har sit eget punkt på hvert menighedsrådsmøde