Hvem er vi og hvad tror vi på

Vi ønsker at være

Et varmt fællesskab med en nærværende og bibeltro forkyndelse

Vores vision er:

Hyrde/læreråd

Hyrde/lærerådet bærer det åndelige og læremæssige ansvar for menigheden. HLR består af præsten og to åndeligt modne mænd i menigheden.
Delingen mellem menighedsrådet og hyrde/lærerådet er for at dele ansvaret for den praktiske organiserende del (menighedsrådet) og den åndelige og læremæssige del (hyrde/lærerådet). Hyrde/lærerådet er underlagt tavshedspligt.
Hyrde/lærerådet består for nuværende af Klaus Højgaard Laursen, Andreas Bjerre Reilstad og Jens A. H. Jørgensen.

Videoserie: Hvad bygger Kirken ved Tange sø på?

I denne videoserie vil kirkens tidligere præst Jón Poulsen med udgangspunkt i de 28 trosartikler fra “Den Augsburgske Bekendelse” forklare, hvad vi som evangelisk luthersk kirke tror og bygger på. Se hele serien.

En del af “Evangelisk Luthersk Netværk”

Vi er tilknyttet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN), som blev stiftet i 2006. ELN er en platform og et netværk for evangelisk-lutherske kristne i Danmark, som ønsker at fastholde en klassisk forståelse af Bibelen og kirkens bekendelser. ELN samler kristne fra forskellige organisationer om det at være kirke, og om at stå fast på Bibelen som et troværdigt fundament for et sandt kristent liv.

Tilsyn
Kirken ved Tange Sø er under tilsyn af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).

Et fællesskab der løfter i flok

Arbejdet i menigheden er båret af både præst og frivillige fra menigheden. Menighedsrådets 5 medlemmer er ansvarlige for kirkens daglige drift, men der er brug for mange til at “bære med”. Derfor er der nedsat en række udvalg, som tager sig af forskellige opgaver i forbindelse med gudstjenesten.

Der er forskel på livssituation og ressourcer for vores medlemmer, og derfor sigter vi efter, at enhver bidrager med det, han eller hun kan – hverken mere eller mindre. ​Kirken skal både være et godt arbejdsfællesskab og et godt hvilested, for det har vi alle sammen brug for.

Menighedens

Historie

2013

Det hele begyndte med “nadversamlinger” i private lokaler på “Lillemølle”

2014

Menigheden “Kirken ved Tange sø” dannes

2015

Menigheden flytter ind i lejede lokaler i Ans Missionshus

Vækst

Menigheden vokser stille og roligt. På sigt ønsker vi, at der sker vækkelse i vores område og at vi ser flere mennesker komme til tro på Jesus.