Kirkelige handlinger

Sådan foregår de i en frimenighed

Dåb

I en frimenighed er barnedåb og navngivning ikke flettet sammen. Barnets navn skal registreres af det offentlige, ved at forældrene henvender sig til sognepræsten/kirkekontoret eller via personregistrering.dk. Dette bør finde sted inden dåben, som altså alene har kirkelig betydning. Dåb i en frimenighed foregår ved en gudstjeneste, og frimenigheden udsteder en dåbsattest. Dåbshandlinger kan registreres i kirkebogen, som føres af sognepræsten/på kordegnekontoret; ”Barnet er døbt i en Evangelisk Luthersk Frimenighed”. Det anbefales, at frimenigheden sørger for dette afhængig af hvad forældrene finder ret. Et barn, der døbes i en frimenighed, bliver ikke automatisk medlem af folkekirken.

FADDERE
Fadderreglerne er de samme som i folkekirken. Juridisk set er der hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder:

Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere.
Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet er blevet voksent. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb.

Konfirmation

Konfirmation finder sted ved en konfirmationsgudstjeneste. Konfirmationsundervisningen tilrettelægges af præsten. Konfirmandkursus evt. sammen med Evangelisk Luthersk Netværk. Konfirmationshandlingen registreres i egen kirkebog. Frimenighedens ledelse sørger for dette.

Bryllup

Ønsker du og din kæreste at blive gift, vil vi fra Kirken ved Tange Sø gerne hjælpe og forberede jer til dette. Vi har ikke selv vielsesmyndighed i kirken, og derfor skal selve vielsen enten foregå på rådhuset, hvorefter vi arrangerer en forbønshandling eller i samarbejde med en præst med vielsesmyndighed. Forud for dette vil der være samtaler, som forbereder til både vielsen og ægteskabet. Som generel forberedelse til ægteskabet anbefaler vi forlovelsessamtaler. Det er i KVTS ikke muligt at blive gift igen, hvis man er blevet skilt fra sin ægtefælle, ligesom det heller ikke er muligt at blive gift med en af samme køn.

Begravelse

Begravelse udføres af en af frimenighedens præster/ældste. Bedemanden og begravelsesmyndigheden tager sig af papirarbejdet. Begravelse kan foregå i et kommunalt kirkegårdskapel, hvor der ikke er behov for nogen særlige tilladelser. I Kirken ved Tange Sø har vi lavet aftaler med Evangelisk Luthersk Netværks begravelsesforening. ELNs begravelseshjælp er etableret fra den 1. marts 2016. Foreningens formål er at skabe en solidarisk begravelseshjælp mellem menigheder hvor medlemmerne ikke er dækket af “Folkekirkens begravelsesordning”.